Logo

Prezenční kurzy

Prezenční kurzy / Kurz první pomoci pro firmy / Kurz první pomoci pro firmy

Kurz první pomoci pro firmy

Kurz první pomoci pro firmy "Základy první pomoci" zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6).

resuscitace

Celková délka školení:

3 hodiny (celé - ne vyučovací)

Osvědčení:

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, platnost 3 roky od data vydání/absolvování kurzu.


Kurz je praktický na profesionálních resuscitačních figurínách. Neteoretizujeme a  zaměřujeme se přímo na situace, které se mohou stát ve Vaší firmě na základě konzultace s Vámi a našimi zkušenostmi z praxe.

Anotace kurzu:

  • Vybavení lékárničky na pracovišti - konkrétně.
  • Vyhodnocení závažnost situace, která vyžaduje poskytnutí první pomoci bez paniky a stresu.
  • Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.
  • Organizace první pomoci na místě nehody.
  • Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech na resuscitačních figurínách.
  • Prakticky nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
  • Rozpoznání příznaků a adekvátní poskytnutí první pomoci u život ohrožujících stavech - hypoglykémie, dehydratace, astma bronchiale, akutní srdeční příhoda, cévní mozková příhoda, anafylaktický šok, epilepsie.
  • Poskytování první pomoci u nejčastějších poranění s ohledem na rizika vyplývající z provozu firmy (masivní krvácení, termická poranění, poleptání chemikálií, cizí těleso v ráně, pád z výšky, zlomeniny, úraz elektrickým proudem, tržně-zhmožděná poranění).

Mám zájem o kurz:

Kurz první pomoci pro firmy