Logo

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

Provádíme pravidelná školení zaměstnanců škol, školských zařízení, firem a zařízení sociálních služeb. Rozšiřujeme znalosti dětí v mateřských a základních školách v rámci projektových dnů zaměřených na poskytování první pomoci.

O nás

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. Zaměřujeme se zejména na standardní pravidelné školení zaměstnanců škol a školských zařízení v rámci první pomoci (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6) a další vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Školíme zaměstnance firem, zdravotnické pracovníky a pracovníky přímé péče v sociálních službách s akreditací MPSV.

Věnujeme se vzdělávání dětí v oblasti první pomoci, realizujeme projektové dny pro děti v mateřských a základních školách. Jsme flexibilní, jezdíme přímo do organizace, kde školíme všechny zaměstnance. Všechny kurzy a semináře vedeme prakticky, bez zbytečného teoretizování.

Pavlína Miltová
doplnek doplnek2

Náš týmLEKTOŘI

Naši lektoři jsou profesionálové ve svém oboru s pedagogickými zkušenostmi.

Marcela Papežová

Mgr. Marcela Papežová

zdravotnický záchranář, zdravotní sestra kardiochirurgie, pedagog, lektor

Bc. Michaela Sehnálková

Bc. Michaela Sehnálková

zdravotní sestra ARO, lektor

Bc. Nicol Pokorná

Bc. Nicol Pokorná

porodní asistentka, zdravotní sestra, pedagog, lektor

Bc. Tereza Vašíčková

Bc. Tereza Vašíčková

porodní asistentka, zdravotní sestra, pedagog, lektor

Tereza Dragúňová, DiS.

Tereza Dragúňová, DiS.

zdravotnický záchranář, dispečerka ZZS, lektor

Jana Petrů, DiS.

Jana Petrů, DiS.

zdravotnický záchranář, lektor

Vlastimil Holl, DiS.

Vlastimil Holl, DiS.

zdravotnický záchranář, zdravotní sestra ARO/JIP, lektor

Mgr. Martina Papšová

Mgr. Martina Papšová

zdravotní sestra ARO/JIP, pedagog na SZŠ, lektor

Mgr. Blanka Závodníková

Mgr. Blanka Závodníková

psycholog v SPC, lektor

Marcela Papežová

Martina Vyroubalová

zdravotní sestra urgentní příjem, lektor

ilustrace zakaznici

Naši zákazníciKDO JSOU

Mateřské školky

Dětské skupiny a jesle

Základní školy a ZUŠ

Střední školy a gymnázia

Firmy

DPS a ústavy sociální péče

Dětské domovy a výchovné ústavy