Logo

Prezenční kurzy

Prezenční kurzy / MPSV Kurz první pomoci pro DPS/DZR / Základy první pomoci v prostředí sociálních služeb

Základy první pomoci v prostředí sociálních služeb

Vzdělávací program "Základy první pomoci v prostředí sociálních služeb" je zaměřen na základní postupy laické první pomoci, které mohou ve své praxi využít zaměstnanci sociálních služeb jak pobytových, ambulantních, tak i terénních.

Celková délka školení:

8 vyučovacích hodin

Osvědčení:

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, akreditace MPSV A2021/0300-SP/PC/PP/VP


Kurz je praktický na profesionálních resuscitačních figurínách. Neteoretizujeme a  zaměřujeme se přímo na situace, které se mohou stát v zařízení sociálních služeb.

PRACUJEME S RESUSCITAČNÍ FIGURÍNOU, PROBÍHÁ NÁCVIK KPR, DO PROBLEMATIKY ZAŘAZUJEME I AED (automatický externí defibrilátor) A JEHO VYUŽITÍ.

Anotace kurzu:

 • Efektivní komunikace s integrovaným záchranným systémem, telefonní čísla, aplikace a praktický nácvik.
 • Kardiopulmonální resuscitace a první pomoc u život ohrožujících a interních stavů. ! STĚŽEJNÍ TÉMA KURZU!
 • Dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou), dušení na podkladě astma bronchiale.
 • Akutní infarkt myokardu, plicní embolie, stavy dušnosti.
 • Cévní mozková příhoda vs. TIA.
 • Hypoglykémie, hyperglykémie.
 • Masivní krvácení.
 • Bezvědomí po pádu na hlavu.
 •  První pomoc u poranění pohybového aparátu (zlomenina krčku stehenní kosti, luxace a subluxace kloubů).
 • První pomoc u drobných poranění a krvácení (krvácení z dutin – nos, ústa, konečník, močové a pohlavní cesty).
 • První pomoc při intoxikaci (intoxikace léky, alkoholem).
 • První pomoc u termických poranění (popálenina, omrzlina, úžeh, úpal, podchlazení, dehydratace).

Mám zájem o kurz:

Základy první pomoci v prostředí sociálních služeb