Logo

Prezenční kurzy

Prezenční kurzy / MŠMT Chronická onemocnění u dětí v MŠ/ZŠ / Chronicky nemocné dítě v mateřské škole/na základní škole

MŠMT Chronická onemocnění u dětí v MŠ/ZŠ

Chronicky nemocné dítě v mateřské škole/na základní škole

Aktuální a velmi žádaný seminář pro ředitele, pedagogické pracovníky a asistenty pedagoga v mateřských a základních školách. Seminář je možné absolvovat jak prezenčně, tak formou webináře.

Celková délka školení:

4 vyučovací hodiny

Osvědčení:

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, akreditace MŠMT 8473/2021-3-331


Celá řada mateřských a základních školek si neví rady jak postupovat v případě, kdy nastoupí do vzdělávací organizace dítě s chronickým onemocnění, u kterého je potřeba speciální režim nebo podávání léků. Připravili jsme na základě dlouholetých zkušeností seminář/webinář, který shrnuje nejen právní stránku věci, ale také zdravotní.

Anotace:

  • Podávání léků dětem v mateřské škole ano nebo ne?

 - zákonné možnosti, konkrétní kroky, potřebná administrativa

 - podávání léků v rámci první pomoci

 - podávání léků v rámci chronického onemocnění

 - nové možnosti \"zdravotní úkony\" od 1.1.2022 - vysvětlení, právní

  • Jak se jako vzdělávací instituce připravit na příchod dítěte se závažným chronickým onemocněním - administrativa, schůzka se zákonným zástupcem, nastavení pravidel
  • Dítě s alergií

- astma bronchiale- projevy, na co si dát pozor, astma jako akutní stav, léčba, použití léku v rámci akutního záchvatu astmatu, jak ho poznat...

  • Dítě s chronickým onemocněním kůže 

- atopický ekzém, jeho léčba, projevy, exacerbace nemoci

- ekzém neinfekčního charakteru

- lupénka

  • Dítě s diabetes mellitus (s cukrovkou) 

- příčina, příznaky

- režimová opatření dítěte s diabetem v domácím a školním prostředí

- varianty léčby – inzulinové pero, inzulinová pumpa...

- nastavení spolupráce rodiny a školy

  • Neurologická onemocnění

- Epilepsie - příčiny, příznaky, první pomoc, režimová opatření

  • Dítě s potravinovou intolerancí 

- celliakie (intolerance lepku)

- intolerance laktózy

- fenylketonurie

- spolupráce rodiny a školy, nastavení dietního režimu, dohoda vzdělávací organizace vs. zákonný zástupce

  • Obezita u dítěte

- příčiny, příznaky

- kdy už je na čase dítě s obezitou léčit

- zdravotní komplikace u obézního dítěte 

  • Další závažná chronická onemocnění

- nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění

Mám zájem o kurz:

Chronicky nemocné dítě v mateřské škole/na základní škole