Logo

Prezenční kurzy

Prezenční kurzy / Kurz první pomoci pro dětské skupiny / Kurz první pomoci pro dětské skupiny

Kurz první pomoci pro dětské skupiny

Kurz první pomoci pro dětské skupiny "Základy první pomoci u dětí" zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6). a požadavkům MPSV, kdy od 1.října je školení první pomoci zaměřené na dětský věk povinné jednou za 2 roky, bez ohledu na profesní kvalifikaci.

resuscitace

Celková délka školení:

4 hodiny (celé - ne vyučovací)

Osvědčení:

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, platnost 2 roky od data vydání/absolvování kurzu.


Kurz je praktický na profesionálních resuscitačních figurínách. Neteoretizujeme a zaměřujeme se přímo na situace, které se mohou stát ve vzdělávacím zařízení dle věku dětí.

Mimo praktickou první pomoc probíráme na kurzu i chronická onemocnění, která mohou vyústit v akutní stav, včetně právní problematiky podávání léků dětem v dětské skupině.

Anotace kurzu

  • Vybavení lékárničky v dětské skupině- konkrétně.
  • Podávání léků u dětí v dětské skupině – ano nebo ne? Konkrétní kroky, administrativa.
  • Vyhodnocení závažnost situace, která vyžaduje poskytnutí první pomoci bez paniky a stresu.
  • Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.
  • Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech se zaměřením na dětský věk.
  • Prakticky nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
  • Praktický nácvik  při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
  • Rozpoznání příznaků nejčastějších interních stavů u dětí - hypoglykémie, dehydratace, astma bronchiale a poskytnutí adekvátní první pomoci.
  • Poskytování první pomoci při křečových stavech (epilepsie, febrilní křeče) a termických poranění a alergiích (anafylaktický šok).
  • Poskytování první pomoci u nejčastějších poranění ve vzdělávacím zařízení (poranění hlavy - komoce mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny, odřeniny, cizí těleso v dutinách, bodnutí hmyzem).

Mám zájem o kurz:

Kurz první pomoci pro dětské skupiny