Logo

webinář

Zdravotně-právní problematika v mateřské škole očima právníka a zdravotníka - poradna

Připravili jsme svého druhu první webinář formou poradny na předem kladené dotazy od vás s názvem: "Zdravotně-právní problematika v mateřské škole očima právníka a zdravotníka - poradna"

Jde o velmi specifický webinář, první svého druhu, který spojuje právo a zdravotní problematiku v prostředí mateřské školy. Webinář jsme pojali po vašich podnětech jako poradnu, kdy si můžete předem klást otázky k tématům zdraví a práva. K jednotlivým tématům a vašim dotazům se bude vyjadřovat on-line právník, se kterým spolupracujeme a zdravotník. Budete mít tedy komplexní náhled na problémy.

Konkrétní dotazy k tématům, které Vás zajímají pište prosím do 1.12. 2023 na email: info@pmeduca.com 

Výstupem webináře bude sborník otázek a odpovědí.

Níže najdete okruhy, ke kterým se můžete ptát a zároveň i dotazy, které od Vás již evidujeme a budeme na ně odpovídat:

Otázky zdravotně-právní k poskytování první pomoci u dětí

Otázky k poskytování první pomoci u dětí v MŠ 
Příklady:
Co je poskytnutí první pomoci v MŠ dle zákona? Je mou ovinností ze zákona podat lék první pommoci dítěti? Pokud přivolám ZZS do MŠ, musím jet s dítětem v záchrance? Podle jakého zákona mám prvně volat ZZS a pak volat teprve zákonné zástupce v případě akutního stavu? Jaké stavy se píšou do knihy úrazů a které ne? Jak vyhodnotit zda je nutné volat ZZS nebo jen zákonné zástupce? Za jak dlouho je povinen zákonný zástupce přijet do MŠ pro dítě pokud se zraní? A co když nechce přijet? Jak je to s klíštětem? ...... a další vaše dotazy jak na zdravotní tak právní záležitosti.

Otázky k chronicky nemocným dětem v MŠ, jejich zajištění
Příklady:
Musím mít potvrzení od lékaře, podle jakého zákona, u dítěte, které má chronické onemocnění? Která onemocnění spadají do chronických? Jak postupovat, pokud se mi hlásí dítě do MŠ s těžkým chornickým onemocněním? Můžu ho nepřijmout? Jak postupovat pokud dítě, které je již v MŠ přijato, dostane chronické onemocnění a my nejsme schopni péče o něj? Je možné takové dítě vyloučit? Jak se v tomto případě postupuje? Jaké jsou zákonné lhůty? Co podávání léků dětem? Administrativa... a další vaše dotazy jak na zdravotní tak právní záležitosti.

Otázky k aktutním onemocněním u dětí v MŠ
Příklady:
Potvrzení od lekáře po prodělaném infekčním onemocnění - mám právo vyžadovat? Má povinnost mi lékař vydat potrzení nebo ho rodič donést? Podle jakého zákona? Jak je to s očkováním u dětí - kde je napsáno, že dítě nesmíme přijmout v den očkování a proč z hlediska zdravotního a právního? Co riskujeme? Kam se obrátit, pokud si nejsme jisté opatřeními v rámci infekčních onemocnění? Musíme stále izolovat dítě s příznaky potenciálního infekčního onemocnění, i když už se moc Covid neřeší? Jaké mám možnosti a jak postupovat, pokud dítě rodič vodí dítě stále do MŠ nedoléčené a s příznaky - konkrétní vzor a příklad. .... a další Vaše dotazy jak na zdravotní tak na právní záležitosti.

550 Kč

TERMÍNY:

25.01.2024

13:00 - 16:00 hod

přihlásit / zaregistrovat

Vstupte nebo se registrujte do klientské zóny