akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Základy první pomoci pro školy a školská zařízení

Organizace kurzu první pomoci pro školy a školská zařízení

Na základě telefonické dohody přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.

 KPR

Kurz "Základy první pomoci pro školy a školská zařízení" zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6).

Celková délka školení: 2,5 - 3 hodiny (jedná se o celé hodiny, ne vyučovací)

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, platnost 3 roky od data vydání/absolvování kurzu.

Kurz je praktický! Na tom si zakládáme! Neteoretizujeme! Zaměřujeme se přímo na situace, které se mohou stát ve školském zařízení.

Mimo první pomoc probíráme na školení chronická onemocnění, která mohou vyústit v akutní stav, včetně právní problematiky podávání léků dětem ve školce/škole.

Co všechno se na školení probere?

  • Vybavení lékárničky ve školském zařízení - konkrétně.
  • Podávání léků u dětí ve školském zařízení – ano nebo ne? – konkrétní kroky, administrativa.
  • Vyhodnocení závažnost situace bez paniky a stresu.
  • Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.
  • Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech.
  • Prakticky nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
  • Praktický nácvik  při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
  • Rozpoznání příznaků nejčastějších interních stavů u dětí - hypoglykémie, dehydratace, astma bronchiale a poskytnutí adekvátní první pomoci.
  • Poskytování první pomoci při křečových stavech (epilepsie) a termických poranění (úpal, úžeh).
  • Poskytování první pomoci u nejčastějších poranění ve školských zařízeních (poranění hlavy - komoce mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny, odřeniny, bodnutí hmyzem).

 

Cenu kurzu, na základě počtu účastníků, Vám rád sdělí:

Ivo Milt

tel: +420 777588722

email: ivo@pmeduca.com