akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Webináře a záznamy

 SOUBOR ON-LINE WEBINÁŘŮ "ZDRAVÉ DÍTĚ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY/ŠKOLKY"

TERMÍN KONÁNÍ:

13.5.2022 - 20.5.2022

Na základě často kladených dotazů a Vašich požadavků jsme se rozhodli uspořádat velké on-line školení, které shrnuje nejčastější problémy, se kterými se v oblasti zdraví dětí potkáváte.

 

Co získáte:

2x osvědčení s akreditací MŠMT v DVPP

1x osvědčení v rámci BOZP s platností 3 roky "Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení"

Vše budete moci vidět opakovaně ze záznamu, který Vám bude k dispozici do konce letošního školního roku (srpen 2022).

Tudíž nemusíte mít obavu z „neočekávaného“ výpadku připojení a případného neshlédnutí části webináře.

PROGRAM DOPORUČUJEME I TĚM, KTEŘÍ JIŽ ABSOLVOVALI NAŠE ŠKOLENÍ. NEJEN ŽE ZOPAKUJEME ZÁKLAD, ALE DO PROBLEMATIKY SE ZABOŘÍME DÍKY HOSTŮM HLOUBĚJI.

Jako hosté k jednotlivým tématům vystoupí, budou odpovídat na dotazy – pediatr, záchranář, dispečer záchranné služby, právník, psycholog v SPC

Co budeme probírat?

 • Základní první pomoc u dětí se zaměřením na předškolní věk.
 • Podávání léků a léčivých přípravků.
 • Chronická onemocnění u dětí – jak se k tomu postavit.
 • Respirační onemocnění u dětí.
 • Další infekční onemocnění u dětí předškolního věku včetně očkování.
 • Komunikace s rodiči v oblasti zdraví dětí.
 • Právní základ v oblasti zdraví dětí.

Jako hosté k jednotlivým tématům vystoupí, budou odpovídat na dotazy:

-          MUDr. Eva Budinská (pediatr a zkušená lektorka)

-          Mgr. Ludmila Spáčilová (právník, advokát)

-          Mgr. Marcela Papežová (zkušená záchranářka, pedagog)

-          Tereza Dragúňová, DiS. (záchranářka, dispečerka ZZS)

-          Ivo Milt (specialista na komunikační techniky)

 -         Mgr. Blanka Závodníková (psycholog SPC Olomouc)

PROGRAM - TÉMATA

Program jsme rozdělili do 3 základních témat, která budou probíhat vždy v průběhu 5 dnů, budete si tedy moct vybrat, který den nebo čas Vám bude více vyhovovat. 

TÉMA 1 Poskytování první pomoci u dětí/žáků v prostředí školy/školky

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, Mgr. Marcela Papežová, Tereza Dragúňová, DiS.

Blok 1 Ošetření nejčastějších drobných úrazů u dětí/žáků ve vzdělávacím zařízení včetně výbavy lékárničky a použití jednotlivých materiálů (100 minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová

 • „Papírová stránka lékárničky“.
 • Lékárnička na „školku/školu v přírodě“.
 • Ošetření odřenin s předmětem a bez předmětu.
 • Ošetření krvácení z vlasaté a obličejové části hlavy.
 • Ošetření krvácení z nosu, dutiny ústní
 • První pomoc při poranění zubů (vyražení, zaražení, vpáčení, vypáčení, otočení).
 • První pomoc při uvíznutí předmětu v dutinách (nos, ucho).
 • První pomoc při zlomeninách, poranění kloubů.
 • Vyražený dech, respirační afekt.

 

Blok 2 Život ohrožující stavy u dětí/žáků v prostředí vzdělávacího zařízení včetně resuscitace (90minut)

Přednášející: Mgr. Marcela Papežová

 • Dušení cizím tělesem.
 • Bodnutí hmyzem, anafylaktický šok
 • Úrazy hlavy – komoce mozková, bezvědomí.
 • Léky podávané v rámci první pomoci – jejich výčet, úskalí podávání, na co si dát pozor…
 • Křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče.
 • KPR u dítěte.


Blok 3 Přivolání záchranné služby k dítěti/žákovi do vzdělávacího zařízení (30 minut)

Přednášející: Mgr. Marcela Papežová, Tereza Dragúňová, DiS.

 • Kdy volat záchranou službu? 
 • Komunikace se záchranou službou – dispečink. 
 • Jak to funguje při převozu dítěte/žáka záchranou službou ze školy/školky do nemocnice – pravidla, doprovod. 

 

TÉMA 2 Chronická onemocnění u dětí předškolního věku/ u žáků na ZŠ

Akreditace MŠMT MŠMT-8473/2021-3-331

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, Mgr. Marcela Papežová, MUDr. Eva Budinská, Mgr. Ludmila Spáčilová, Mgr. Blanka Závodníková

Blok 1 Podávání léků a léčivých přípravků dětem/žákům ve vzdělávacím zařízení (45minut)

Přednášející: Mgr. Ludmila Spáčilová, Mgr. Pavlína Miltová

 • Právní problematika podávání léků dětem/žákům v MŠ/ZŠ – proč ne? Proč ano?
 • Léky pravidelně užívané – na co si dát pozor, specifika.
 • Potvrzení od lékaře v rámci seznámení MŠ/ZŠ s chronickým onemocněním – co má obsahovat, jak vypadá.

Blok 2 Vybraná nejčastější chronická onemocnění u dětí předškolního věku a žáků na ZŠ (90minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, MUDr. Eva Budinská

 • Epilepsie – podrobně rozebraná, režim dítěte/žáka, druhy záchvatů + odpovědi na nejčastější dotazy z minulých webinářů k tématu – školní výlet s epileptikem, plavání atd.
 • Alergie a s tím související potíže - atopický ekzém, rýma, kašel – charakteristika sekretu, kdy se diagnostikuje alergie a jakým způsobem.
 • Intolerance potravin - celliakie, histaminová intolerance, kravská bílkovina – příčiny, projevy, co se děje, pokud není dodržována dieta, diagnostika, konkrétní omezení.

Blok 3 Diabetes mellitus u dítěte v MŠ/ZŠ (45 minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, MUDr. Eva Budinská

 • Podstata onemocnění.
 • Diagnostika a příznaky onemocnění.
 • Léčba a systémy, které se používají ke sledování hladiny glykémie a aplikace inzulinu.
 • Nastavení pravidel ve školce/škole, možnosti, na co si dát pozor – konkrétně, příklady z praxe.

Blok 4 Asistent pro chronicky nemocné dítě v MŠ/ZŠ (60 minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, Mgr. Blanka Závodníková

 • Zajištění zdravotnického pracovníka z DOP k dítěti s chronickým onemocněním.
 • Zajištění asistenta pedagoga pro chronicky nemocné dítě v SPC – konkrétní postup, zákonné normy. Konkrétní postup a náhled do práce speciálního pedagoga.
 • Jak by měla vypadat spolupráce u dítěte s chronickou nemocí v rámci SPC-rodina-školka/škola. Jak se řeší konkrétní potíže. 

 

TÉMA 3 Infekční onemocnění a parazitární onemocnění u dětí/žáků

Akreditace MŠMT MŠMT-8473/2021-3-331

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, Mgr. Ludmila Spáčilová, MUDr. Eva Budinská, Ivo Milt

Blok 1 Respirační onemocnění u dětí/žáků – rýma, kašel včetně možných komplikací (60 minut)

Přednášející: MUDr. Eva Budinská, Mgr. Pavlína Miltová

 • Původci respiračních nemocí.
 • Přenos respiračních nemocí.
 • Projevy respiračních nákaz v závislosti na lokalizaci infektu v dýchacích cestách – podrobně. (rhinitis, sinusitida, faryngitida, tonzilitis,  laryngitis, epiglottida, bronchitida, pneumonie).
 • Průměrná délka léčby respiračních onemocnění – pohledem lékaře.
 • „Nachlazení“.
 • Adenoidní vegetace – příznaky, diagnostika, léčba, pooperační režim…

 

Blok 2 Infekční onemocnění doprovázené vyrážkou včetně očkování dětí předškolního a školního věku (80minut)

Přednášející: MUDr. Eva Budinská, Mgr. Pavlína Miltová

 • Očkování – povinné, nepovinné, kontraindikace očkování, komplikace po očkování, proč dítě po očkování do MŠ/ZŠ nepatří?
 • 5. 6. 7. nemoc – rozdíly, příznaky, příčiny, léčba, za jak dlouho je dítě zdravé a může zpět do MŠ/ZŠ?
 • Neštovice, pásový opar – příčiny, příznaky, léčba, kdy je dítě neinfekční a kdy je zdravé? Co hrozí, pokud se návrat do MŠ/ZŠ zbytečně urychlí?
 • Spála vs. „Spálová“ angína – rozdíly, příznaky, příčiny, léčba, komplikace.
 • Hepatitida A (nemoc špinavých rukou) – příznaky, komplikace, opatření.

 

Blok 3 Průjem, zvracení a infekční kožní onemocnění (40 minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová

 • Příčiny a původci infekčních onemocnění trávícího traktu.
 • Příznaky infekčního průjmu a zvracení.
 • Kdy přijmout dítě do MŠ/ZŠ po prodělání průjmu nebo zvracení – konkrétně.
 • Moluska - příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.
 • Virové bradavice - příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.
 • Herpes simplex - příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.
 • Aftózní stomatitida - příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.

Blok 4 Parazitární onemocnění u dětí (40minut)

Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová

 • Pedikulóza – příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.
 • Roup dětský – příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.
 • Svrab  - příčiny, příznaky, léčba, opatření v MŠ/ZŠ.


Blok 5 Právo – nemocné dítě v MŠ/ZŠ (45 minut)

Přednášející: Mgr. Ludmila Spáčilová, Mgr. Pavlína Miltová

 • Zákony a předpisy, které stojí na straně MŠ/ZŠ – detailní rozbor.
 • Jak si vytvořit školní řád, aby fungoval v oblasti zdraví dětí.
 • Kontrola školního řádu ČŠI v oblasti přijímání zdravých dětí do MŠ/ZŠ.
 • Možnosti ředitelů MŠ/ZŠ v případě. porušování školního řádu v oblasti zdraví dětí – konkrétní postup.
 • Vyzvednutí dítěte z MŠ/ZŠ v případě onemocnění pověřenou nezletilou osobou.

 

Blok 6 Komunikace s rodičem v oblasti zdraví a nemoci dítěte (45 minut)

Přednášející: Ivo Milt, Mgr. Pavlína Miltová

 • Pravidla komunikace s rodičem v oblasti zdraví a nemoci dítěte.
 • Jak nastavit systém v mateřské škole/základní škole.
 • Kdy a jak poučit rodiče, aby Vám systém fungoval.
 • Komunikace v praxi – několik scének – jak řešit problém (agresivní rodič, namyšlený rodič, nechápavý rodič, „biomatka“, matka na mateřské dovolené…).
 • Dotazy, diskuze…

Program je ke stažení v PDF ZDE.

Podrobný časový harmonogram v PDF ZDE.