akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře v rámci Šablon v MŠ/ZŠ

Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon" v aktivitě 3.3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole.

Nebo v rámci „Šablon" - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí na základní škole.

Hodinová dotace seminářů 2-4 hodiny.

Připravili jsme pro Vás nabídku těchto seminářů:

1.NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - program zde.

2. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ? (logopedický seminář) - program zde.

3. ŠKOLNÍ ZRALOST – WORKSHOP PRO RODIČE - program zde.

4. VÝCHOVNÉ STYLY -program zde.

5. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE - program zde.

6. ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ - program zde.


Další možné varianty seminářů na dotaz:

OČKOVÁNÍ – ZÁZRAK NEBO STRAŠÁK?

INTERAKCE V DĚTSKÉM KOLEKTIVU

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH (ZDRAVÁ ZÁDA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLNÍM VĚKU, CVIČENÍ )


Zajímá Vás jiné téma? Rádi ho pro Vás zpracujeme na míru! Zeptejte se!


Lektoři témat:

Témata věnovaná zdraví a nemoci přednáší lektorky se zdravotnickou praxí. 

Téma logopedické přednáší logoped (Mgr. Lenka Doubravová, Mgr. Vladimíra Tylšarová, PhD.).

Témata psychologická, výchovná přednáší psycholog (Mgr. Blanka Závodníková).