akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře pro rodiče v rámci "ŠABLON"

Zajímavé přednášky s odborníky!

Pro školy a školská zařízení, která jsou v projektu "ŠABLONY" realizujeme přednášky s odborníky. A to jak formou prezenční, tak i on-line. 

Hodinová dotace seminářů 2-4 hodiny.

 

NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Téma je zaměřené na velmi problematickou záležitost, kterou řeší každá školka/škola, ale také rodiče. Na semináři probíráme jak jednotlivé nemoci, které hrají prim u dětí v MŠ/ZŠ, ale také řešíme prevenci onemocnění. Snažíme se školy/školky podporovat, rodičům předkádáme také právní stránku věci, kdy stojíme vždy za vzdělávací organizací.

ŠKOLNÍ ZRALOST/ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ

Téma klasické, určené pro rodiče dětí předškoláků v mateřských školách. Seminář vede naše zkušená psycholožka s praxí. Rodičům jednak předloží všechny atributy školní zralosti, ale také probere základní atributy toho, aby dítě v první třídě nebyo přetížené - kolik kroužků, nastavení správného režimu dítete atd. Jedná se o velmi poučný a praktický seminář.

ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE

Zde už se dostáváme od semináře ke kurzu, protože se rodiče dětí naučí poskytovat první pomoc dětem u nejčastějších úrazů prakticky. Na figurínách různých věkových kategorií si osvojí základy KPR. Velmi oblíbený kurz, kterého se účastní mimo rodiče rádi i pedagogové!

 


Cenu semináře Vám rád sdělí:

Ivo Milt

tel: +420 777588722

email: ivo@pmeduca.com