akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře a kurzy akreditované MŠMT

Jsme vzdělávací instituce s akreditací MŠMT - 22816/2017-1-921.

Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné?

- přijedeme přímo k Vám do MŠ, ZŠ, SOŠ a proškolíme všechny pedagogy najednou

 

Momentálně máme akreditované tyto vzdělávací programy pro pedagogy v rámci DVPP:

1. Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. MŠMT č.j. 373/2017-1-139

Seminář pro pedagogy v MŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí předškolního věku a problematiku první pomoci u dětí v MŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde.

2. Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400

Seminář pro pedagogy na ZŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí na základní škole a problematiku poskytování první pomoci u dětí v ZŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde.

3. Nejčastější poruchy zdraví u žáků ve škole/třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921

Seminář pro trenéry sportovních škol, zaměřený na problematiku onemocnění žáků ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy s důrazem na prevenci. Program ke stažení zde.

4. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na základních školách. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400

Seminář určený pedagogům na ZŠ. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u dětí na ZŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde.

5. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SOŠ a SOU. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921

Seminář určený pedagogům na SOŠ a SOU, pedagogům praktického vyučování. Je zaměřený na možné nejčastější intoxikace omamnými, ale i jinými návykovými látkami u žáků na středních školách, včetně legislativních postupů.

Program ke stažení zde.

6. Školní zralost. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921

Seminář pro pedagogy v MŠ, 1. stupně ZŠ. Seminář je zaměřený na aspekty školní zralosti, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, práci s předškolákem atd. Program ke stažení zde.

7. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. MSMT-36382/2015-1-908

Patnáct tématických okruhů z problematiky první pomoci rozvržených do 15-ti témat s nácvikem první pomoci v konkrétních situacích. Program ke stažení zde.

8. Zdravotník zotavovacích akcí. MSMT-36382/2015-1-908

40-ti hodinový kurz pro pedagogy, kteří jsou vysíláni zaměstnavatelem na školní akce, tábory, soustředění atd. Výstupem kurzu je průkaz "Zdravotníka zotavovacích akcí". Program ke stažení zde.