akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Depistáže v MŠ

Depistáže v MŠ

Od ledna 2018 jsme rozšířili Naši nabídku služeb pro MŠ o depistáže 

"Logopedická depistáž"
- individuální logopedická depistáž přihlášených dětí, která je zaměřená na odhalení logopedických vad, každé dítě na místě obdrží po vyšetření souhrnou zprávu s vyhodnocením a doporučením pro zákonného zástupce 

Navíc v ceně pro MŠ v rámci logopedické depistáže:
- logopedka navrhne komplexní preventivní program pro konkrétní oddělení Vaší mateřské školy - formou her, říkanek a písniček, předvede v praxi přímo s dětmi
Cena: 4500Kč
Všechny části programu praktikují zkušené logopedky s praxí Mgr. Lenka Doubravová nebo Mgr. Bc. Vladimíra Tylšarová, Ph.D.

 

"Depistáž školní zralosti u dětí předškolního věku aneb Zápis nanečisto"
- nenahrazuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, ale pomůže s rozhodnutím, zda dítě v PPP objednat
- předškoláci si vyzkouší, jak probíhá zápis do 1. třídy
- proběhne "zápis nanečisto" pro přihlášené děti, po jeho ukončení psycholožka splnění vyhodnotí a každé dítě na místě obdrží orientační zprávu s doporučeními pro zákonného zástupce

K depistáži navíc pro MŠ v ceně:
- psycholožka navrhne pedagogům komplexní program pro práci s předškoláky pro konkrétní oddělení Vaší mateřské školy, se zaměřením na rozvoj těch oblastí školní zralosti, ve kterých děti potřebují podpořit, pomůže s denním učebním rozvrhem, doporučí vhodné pracovní materiály a postupy.
Depistáž, vyhodnocení, přednášku i seminář praktikuje PhDr. Jana Hronová, psycholog, školní psycholog a psycholog Pedagogicko-psychologické poradny Olomouc, a Mgr. Blanka Závodníková, psycholog.

 

 

Cena depistáže: 4500Kč

"Depistáž správného držení těla a klenby nohou"
- proběhne individuální depistáž vadného držení těla a plochých nohou u přihlášených dětí, na místě každé dítě obdrží souhrnou zprávu pro zákonného zástupce s vyhodnocením stavu a konkrétními doporučeními

Navíc v ceně depistáže pro MŠ:
- zkušená fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice navrhne komplexní cvičební program tak, aby byl využíván v každodenních pohybových aktivitách dětí ve Vaší mateřské škole, předvede přímo v rámci cvičení s dětmi
Lektorkou je Mgr. et Bc. Kateřina Kropáčová, fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice.

Cena depistáže: 4500Kč