akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Akreditované MPSV

Pro pracovníky přímé péče, zdravotní sestry

Zde naleznete všechny kurzy a semináře s akreditací MPSV v rámci dalšího vzdělávání pracovníků sociální péče a zdravotní sestry pracující v zařízeních sociální péče.

Zaměřujeme se zejména na zdravotně-sociální vzdělávání pracovníků přímé péče, tedy na témata, která jsou pro profesi pracovníka přímé péče nepostradatelná. Velká část našich seminářů je praktická a nácvikem dovedností.

TYTO KURZY/SEMINÁŘE REALIZUJEME PŘÍMO NA VAŠEM PRACOVIŠTI!

Semináře s akreditací MPSV

 

1. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb. MPSV 2015/0881-PC/PP

Účastníci se v kurzu seznámí se základní první pomoci u klientů v zařízení sociální péče, s typickými interními stavy. Součástí je také praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na výukových figurínách. Podrobný program zde.

Pro zdravotní sestry pracující v sociálních službách zařazujem do kurzu první pomoci také problematiku práce s ambuvakem.

2. Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb. MPSV 2016/0117-PC/PP

Praktický seminář pro pracovníky přímé péče zaměřený na základní polohování, manipulaci a rehabilitaci klientů sociální péče. Podrobný program zde.

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete stáhnout jednotlivé akreditace

MPSV 2015/0881- PC/PP

MPSV 2016/0117-PC/PP