akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Akreditace MPSV/ČAS

Pro pracovníky přímé péče, zdravotní sestry

 

TYTO KURZY JSOU REALIZOVÁNY PŘÍMO U VÁS NA VAŠEM PRACOVIŠTI!

1. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb. MPSV 2015/0881-PC/PP

Účastníci se v kurzu seznámí se základní první pomoci u klientů v zařízení sociální péče, s typickými interními stavy. Součástí je také praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na výukových figurínách. Podrobný program zde.

 2. Rozšířená první pomoc pro sestry pracující v zařízeních sociální  péče

Kurz pro zdravotní sestry pracující v zařízeních sociální péče. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci klientům v zařízeních sociální péče včetně seznámení a nácviku rozšířé kardiopulmonální resuscitace (zavedení PŽK, manipulace s ambuvakem atd.). Podrobný program zde.
3. Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb. MPSV 2016/0117-PC/PP

Praktický seminář pro pracovníky přímé péče zaměřený na základní polohování, manipulaci a rehabilitaci klientů sociální péče. Podrobný program zde.