akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Tištěné materiály

V rámci prevence infekčních onemocnění v mateřských školách a všeobecné informovanosti pedagogických pracovníků jsme vytvořili několik materiálů, které se těší velké oblibě.

BROŽURA PRO RODIČE "DÍTĚ NECHODÍ DO ŠKOLKY POŘÁD, JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ" ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Nová verze brožury pro rodiče "Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé" pro školní rok 2021/2022.

BROŽURA JE VYTVOŘENÁ TAK, ABY ŠKOLKY PODPOŘILA!

Pro každého zákonného zástupce do ruky. 

Co brožura obsahuje nového a podrobnějšího?

1. Aktualizované právní předpisy, kterými se mateřská škola řídí a které je povinna dodržovat v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění podané tak, aby tomu zákonný zástupce rozuměl. 

2. Detailněji a srozumitelněji popsané, jak je to s léky v mateřské škole včetně postupu jak se domluvit s mateřskou školou na podávání léků u chronicky nemocných dětí. Je zde jasně řečeno, že mateřská škola není povinna jakékoliv léky podávat!

3. Jak postupovat, aby dítě, které chodí do mateřské školy bylo co nejméně nemocné.

4. Postup mateřské školy v případě, že dítě začne projevovat příznaky infekčního onemocnění v mateřské škole.

5. S jakými příznaky onemocnění dítě do mateřské školy nebude přijato, nebo posíláno do domácího léčení.

V nové verzi jsme celou jednu stranu věnovali detailnějšímu vysvětlení rýmy a kašle včetně nejčastější komplikace - zbytnělé nosohltanové mandle! 

Mimo onemocnění horních cest dýchacích zde najdou další portfolio onemocnění, se kterými dítě do mateřské školy nesmí.

6.  V rámci onemocnění COVID-19 jsme do brožury zpracovali obecně platná doporučení, která se týkají školských zařízení. 

7. Která onemocnění svých dětí musí zákonný zástupce hlásit v mateřské škole.

- Jak postupovat, aby bylo dítě, které chodí do mateřské školy co nejméně nemocné.

- S jakým onemocněním dítě do mateřské školy v žádném případě nesmí!

- Jak je to s rýmou, kašlem a alergií!

 

INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU "PRAKTICKÁ PUBLIKACE PRO PEDAGOGICKÝ PERSONÁL MATEŘSKÝCH ŠKOL"

První publikace určená pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, která shrnuje letitou palčivou problematiku akutně nemocného dítěte v mateřské škole. 

 

V publikaci najdou pedagogičtí pracovníci všechny podstatné informace o nejběžnějších infekčních a parazitárních onemocněních, které postihují děti předškolního věku, včetně návodu, jaká opatření mají v případě výskytu v MŠ udělat, aby se onemocnění dále nešířilo. Mimo jiné publikace provádí pedagoga právní stránkou problematiky - jak zapracovat problematiku do školního řádu, jak postupovat v případě opakované docházky dítěte do MŠ s příznaky akutního infekčního onemocnění, které zákony stojí za MŠ. Podstatnou kapitolou je také komunikace s rodičem.

SADA PLAKÁTŮ DO ŠKOLKY 

11 plakátů – 10 zaměřených na výskyt konkrétního onemocnění ve školce, jeden univerzální – kdy dítě do školky může a kdy to již není možné. 

Formát plakátů A3.
Graficky nádherně zpracované, celobarevné – ihned zaujmou pozornost rodiče.
Na plakátech je nejen hlášen rodičům zvýšený výskyt infekčního nebo parazitárního onemocnění, ale také příznaky onemocnění, čeho si mají nyní všímat u svého dítěte a jaká preventivní opatření nastolit, aby dítě onemocnění nedostalo.

Jednotlivé plakáty jsou zaměřeny na konkrétní onemocnění, která jsou infekční - respirační onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, spála, impetigo, 5. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, neštovice, vši, roupi, zánět spojivek.

Plakáty jsou tence laminované - odolné proti přetrhnutí, mohou se opakovaně přelepovat lepící páskou.

 

 

Všechny tištěné materiály můžete zakoupit na našem prodejním webu: www.pmeducashop.com