akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

PROGRAM (K tématu je vázána diskuze sestry vs. záchranář, jak je to skutečně v praxi).Resuscitace z pohledu sestry v ambulanci, zařízení sociální péče a z pohledu profesionálního záchranáře – efektivní postupy záchrany života. Repetitorium interních aj. život ohrožujících stavů (akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, embolie plicní, stavy dušnosti, aspirace cizího tělesa – stravy). Základní resuscitace v prostředí ambulance a zařízení sociální péče (praktický nácvik na resuscitačních figurínách). Rozšířená resuscitace v prostředí ambulance a zařízení sociální péče -        Praktický nácvik použití ambuvaku na resuscitačních figurínách. -        Praktický nácvik použití AED (automatického externího defibrilátoru) na resuscitační figuríně. -        Praktický nácvik „zajištění žíly“ před příjezdem RZP na figuríně. -        Vybavení resuscitačního kufříku v ambulanci a zařízeních sociální péče.
  • 21.11.2018 (16:00-20:00hod. 1. denní)
... více