akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Navázali jsem spoluráci...

 

Úzce spolupracujeme s firmou "Barevná škola". Společně jsme se pustili do projektu, který pomůže mateřským školkám informovat rodiče, s jakým onemocněním a příznaky onemocnění dítě do školky může a kdy musí zůstat doma, aby neohrozilo ostatní děti v kolektivu.

Co jsme tedy společně vymysleli?

obr.

Názorný, poučný a graficky krásný polep do mateřské školky na zeď nebo na dveře, prostě tam, kde bude rodičům na očích!

Konec vysvětlování rodičům, kdy dítě do školky nesmí! Jednoduše ukážete a slova jsou už zbytečná :-).

Kontakt: https://barevnaskola.cz/

Milan Šudoma, 732 222 626, milan@barevnaskola.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupracujeme s firmou AED Line CZ, s.r.o., jakožto jediným distributorem automatických externích defibrilátorů světové značky DEFIBTECH.

S těmito defibrilátory školíme první pomoc a také zajistíme jejich prodej v případě zájmu organizace/firmy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále spolupracujeme s firmou NEKLEPAT CZ, která je autorem projektu elekronické správy čekárny u praktických lékařů, na poliklinikách atd.

Kontakt: https://neklepat.cz/