akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurzy pro zaměstnace firem

Kurzy pro zaměstnance firem

Základy první pomoci pro zaměstnance firem

Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6.).

Absolventi kurzu získají osvědčení s tříletou platností.

Program kurzu:

1. Výbava lékárničky v provozu dle zaměření firmy

2. První pomoc u život ohrožujících stavů – akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mdloba, dušení, zástava srdeční činnosti (praktický nácvik na KPR figurínách)

3. První pomoc u intoxikací – intoxikace alkoholem (fáze opilosti), léky nebo omamnými látkami (marihuanou, lysohlávkami, psychostimulanty)

4. První pomoc u nejčastějších zranění – dle typu provozu

Program kurzu je vždy upraven dle potřeb firmy a typu provozu (hutnictví, strojírenství atd.). U řidičů z povolání zařazujeme do programu problematiku vyproštění zraněného z havarovaného automobilu.

 

Nově nabízíme také školení BOZP a PO pro firmy, školy a jiné instituce, včetně vedení dokumentace a vydání osvědčení pro účastníky.

Školení zaštiťuje a vyučuje odborně způsobilý školitel v BOZP a PO.

Co jsme schopní Vám zajistit?

1. Zpracovat agendu BOZP a PO na "klíč"

2. Plnění povinností zaměstnavatele v prevenci rizik

3. Zpracování a vedení předepsané dokumentace BOZP a PO

4. Školení a informování zaměstnanců v rámci BOZP a PO

5. Preventivní kontroly pracovišť