akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře v rámci Šablon"

Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon" v aktivitě 3.3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole.

Připravili jsme pro Vás nabídku celkem devíti zajímavých a praktických seminářů:

1. NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - program a hodinová dotace ke stažení zde.

2. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE - program a hodinová dotace ke stažení zde.

3. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ? (logopedický seminář) - program a hodinová dotace ke stažení zde.

4. ŠKOLNÍ ZRALOST – WORKSHOP PRO RODIČE - program a hodinová dotace ke stažení zde.

5. NEMOC JAKO ŘEČ DĚTSKÉ DUŠE (PSYCHOSOMATIKA) - program a hodinová dotace ke stažení zde.

6. OČKOVÁNÍ – ZÁZRAK NEBO STRAŠÁK? - program a hodinová dotace ke stažení zde.

7. VÝCHOVNÉ STYLY - program a hodinová dotace ke stažení zde.

8. INTERAKCE V DĚTSKÉM KOLEKTIVU- program a hodinová dotace ke stažení zde.

9. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH (ZDRAVÁ ZÁDA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLNÍM VĚKU, CVIČENÍ ) - program a hodinová dotace ke stažení zde.


Jednotlivé ceny seminářů Vám sdělíme emailem nebo telefonicky.

Kontakt: Mgr. Miroslava Skopalová, objednavky@pmeduca.com, tel: 608620688