akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurzy první pomoci pro děti

Kurzy pro děti v MŠ a ZŠ

Vyučujeme základům první pomoci děti v mateřských i na základních školách.

V naší nabídce můžete najít tři typy kurzů pro děti:

1. Pro děti v mateřských školách – 1,5hodinový kurz

2. Pro děti na 1. stupni základní školy – 4hodinový kurz

3. Pro děti na 2. stupni základní školy – 4hodinový kurz

 

Kurz první pomoci pro děti v mateřských školách

Pro děti v mateřinkách jsme připravili 1,5hodinový kurz odpovídající jejich věku a chápání. Děti si pomocí hry a názorných pomůcek osvojí základy první pomoci, jako je orientace na lidském těle, přivolání záchranné služby, důležitá čísla integrovaného záchranného systému, manipulace s obvazovým materiálem a také minimum resuscitace člověka.

Máme přichystány panenky, omalovánky, puzzle, zdravotnický materiál a další překvapení.

 

Kurz první pomoci pro děti na 1. stupni základní školy

Kurz pro žáky na 1. stupni ZŠ má rozsah čtyř vyučovacích hodin. Program zahrnuje multimediální prezentaci, pracovní listy a praktický nácvik na moderních figurínách.

Co budou děti po kurzu vědět?

– kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují,

– jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu),

– jak manipulovat s obvazovým materiálem a trojcípými šátky.

Budou schopni ošetřit drobná poranění.

Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka.

 

Kurz první pomoci pro žáky na 2. stupni základní školy

Čtyřhodinový kurz pro žáky na 2. stupni ZŠ má pestrý program zaměřený na praxi. Vedle multimediální prezentace a pracovních listů zahrnuje praktický nácvik na moderních figurínách a na modelových, reálně namaskovaných situacích.

 Co budou žáci po kurzu vědět?

– kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují,

– jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu),

– jak ošetřit různé druhy poranění, např. zlomeniny, krvácející rány, popáleniny atd.

Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka.

Na modelových, reálně namaskovaných situacích si vyzkouší správné ošetření zranění.