akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurzy první pomoci pro děti

Kurzy pro děti v MŠ a ZŠ

Pro děti/žáky z mateřských a základních škol máme přichystaný projektový den

"NA DEN ZÁCHRANÁŘEM" 

Co se děti/žáci v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší?

 • správně reagovat v nenadálé situaci - jak nepanikařit, jak se zklidnit,
 • komunikovat se záchranou  - dispečinkem za pomoci aplikace (reálně budou mluvit se záchranářkou, která pracuje na dispečinku),
 • základní obvazové techniky, které jsou v první pomoci důležité a efektivní,
 • základní transport zraněného z místa na místo s přihlédnutím na své bezpečí,
 • na reálně namaskovaných situacích, na jednotlivých stanovištích poskytnout první pomoc u:
 1. masivního krvácení,
 2. drobného krvácení z dutin s mdlobou,
 3. epilepsie a jiných křečových stavech,
 4. zástavy dechu a srdce (nácvik probíhá na moderních resuscitačních figurínách včetně použití automatického externího defibrilátoru,
 5. aspirace cizího tělesa do dýchacích cest.

Co v rámci projektového dne nabízíme?

 • tým profesionálních lektorů záchranářů, kteří pravidelně školí jak děti tak dospělé,
 • užitečné a praktické informace, které děti využijí v běžném životě,
 • program uzpůsobený na míru, dle velikosti školy,
 • jako bonus proškolíme celý pedagogický sbor i provozní personál v první pomoci dle Zákoníku práce, s platností osvědčení 3 roky,
 • čistě praktický program pro celou školu se zážitkem.


Tento projektový den je možné uskutečnit kdykoliv během školního roku, přičemž doporučujeme realizaci v měsících  březen - červen, září, kdy je možné část programu uskutečnit i ve venkovních prostorách a okolí školy.
Objednávky přijímáme do naplnění naších kapacit, proto doporučujeme termín projektového dne objednávat co nejdříve.
Cena projektového dne je individuální, dle počtu dětí, velikosti školy/školky.

Pro kalkulaci projektového dne kontaktujte:

Ivo Milt/PMeduca

Tel: 777 588 722

Email: ivo@pmeduca.com