akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Základy první pomoci pro školy a školská zařízení

Organizace kurzu první pomoci pro školy a školská zařízení

Na základě telefonické dohody přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.

 KPR

Kurz "Základy první pomoci pro školy a školská zařízení" zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6).

Celková délka školení: 2,5 - 3 hodiny (jedná se o celé hodiny, ne vyučovací)

Osvědčení vydáváme pro každého účastníka zvlášť, platnost 3 roky od data vydání/absolvování kurzu.

Kurz je praktický! Na tom si zakládáme! Neteoretizujeme! Zaměřujeme se přímo na situace, které se mohou stát ve školském zařízení.

Mimo první pomoc probíráme na školení chronická onemocnění, která mohou vyústit v akutní stav, včetně právní problematiky podávání léků dětem ve školce/škole.

Co všechno se na školení probere?

  • Vybavení lékárničky ve školském zařízení - konkrétně.
  • Podávání léků u dětí ve školském zařízení – ano nebo ne? – konkrétní kroky, administrativa.
  • Vyhodnocení závažnost situace bez paniky a stresu.
  • Přivolání ZZS a efektivní komunikace s dispečinkem.
  • Praktický nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech.
  • Prakticky nácvik jednotlivých kroků kardiopulmonální resuscitace s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
  • Praktický nácvik  při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
  • Rozpoznání příznaků nejčastějších interních stavů u dětí - hypoglykémie, dehydratace, astma bronchiale a poskytnutí adekvátní první pomoci.
  • Poskytování první pomoci při křečových stavech (epilepsie) a termických poranění (úpal, úžeh).
  • Poskytování první pomoci u nejčastějších poranění ve školských zařízeních (poranění hlavy - komoce mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny, odřeniny, bodnutí hmyzem).

 

Cenu kurzu, na základě počtu účastníků, Vám rád sdělí:

Ivo Milt

tel: +420 777588722

email: ivo@pmeduca.com

  Jsme akreditovanou institucí MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pod č.j.: MSMT- 8473/2021-4 ze dne 23.03.2021.  Organizace kurzů/seminářů v rámci akreditace MŠMT Na základě telefonické dohody přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat. PROGRAMY pod akreditačním číslem MSMT - 2021/2021-3-331 1. Chronicky nemocné dítě v mateřské škole (akreditováno prezenčně i jako webinář) 4hodiny 2. Chronicky nemocné dítě na základní škole (akreditování prezenčně i jako webinář) 4 hodiny   3. Kdy do školky ano a kdy ne? Akutní infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (akreditováno prezenčně i jako webinář) 4 hodiny 4. Kdy do školy ano a kdy ne? Akutní infekční a parazitární onemocnění u žáků na ZŠ (akreditování prezenčně i jako webinář) 4 hodiny 5. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (akreditováno pouze prezenčně) 20 hodin 6. Školní zralost (akreditováno prezenčně i jako webinář) 4 hodiny   ... více
Pro školy a školská zařízení, která jsou v projektu "ŠABLONY" realizujeme přednášky s odborníky. A to jak formou prezenční, tak i on-line.  Hodinová dotace seminářů 2-4 hodiny.   NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  Téma je zaměřené na velmi problematickou záležitost, kterou řeší každá školka/škola, ale také rodiče. Na semináři probíráme jak jednotlivé nemoci, které hrají prim u dětí v MŠ/ZŠ, ale také řešíme prevenci onemocnění. Snažíme se školy/školky podporovat, rodičům předkádáme také právní stránku věci, kdy stojíme vždy za vzdělávací organizací. ŠKOLNÍ ZRALOST/ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ Téma klasické, určené pro rodiče dětí předškoláků v mateřských školách. Seminář vede naše zkušená psycholožka s praxí. Rodičům jednak předloží všechny atributy školní zralosti, ale také probere základní atributy toho, aby dítě v první třídě nebyo přetížené - kolik kroužků, nastavení správného režimu dítete atd. Jedná se o velmi poučný a praktický seminář. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE Zde už se dostáváme od semináře ke kurzu, protože se rodiče dětí naučí poskytovat první pomoc dětem u nejčastějších úrazů prakticky. Na figurínách různých věkových kategorií si osvojí základy KPR. Velmi oblíbený kurz, kterého se účastní mimo rodiče rádi i pedagogové!   ... více
Pro děti v mateřských školách máme připravéný projektový den, který lze realizovat a financovat v rámci "ŠABLON".   "ZACHRAŇ KAMARÁDA!" Jak už název napovídá, děti si zahrají na záchranáře.   Formou hry, příběhu a praktického nácviku se děti naučí: co dělají jednotlivé složky IZS, správně reagovat v nenadálé situaci - jak nepanikařit, jak se zklidnit a přivolat pomoc adekvátně ke svému věku, na profesionálních resuscitačních figurínách si prakticky vyzkouší: záklon hlavy a nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku), práci s automatickým externím defibrilátorem, jako skuteční záchranáři zkusí práci s ambuvakem. Celý program probíhá formou hry, pro děti je připravená odměna - diplomy, omalovánky. Program je koncipován na cca 2 hodiny.  Doporučujeme pro děti starší - předškoláky, nebo šikovné "středňáky".   ... více
Základy první pomoci pro zaměstnance firem Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6.). Absolventi kurzu získají osvědčení s tříletou platností. Program kurzu: 1. Výbava lékárničky v provozu dle zaměření firmy 2. První pomoc u život ohrožujících stavů – akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mdloba, dušení, zástava srdeční činnosti (praktický nácvik na KPR figurínách) 3. První pomoc u intoxikací – intoxikace alkoholem (fáze opilosti), léky nebo omamnými látkami (marihuanou, lysohlávkami, psychostimulanty) 4. První pomoc u nejčastějších zranění – dle typu provozu Program kurzu je vždy upraven dle potřeb firmy a typu provozu (hutnictví, strojírenství atd.). U řidičů z povolání zařazujeme do programu problematiku vyproštění zraněného z havarovaného automobilu. ... více