akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Poradenství

Pro DPS a DZR poskytujeme poradenství v oblasti:

- efektivního zajištění ošetřovatelského provozu

- skloubení zdravotní a sociální péče

- efektivního řízení zdravotně-sociálního provozu

- nastavení kompetencí jednotlivých vedoucích pracovníků a podřízených

- nastavení dlouhodobého řízeného vzdělávání zaměstnanců

 

Pro více informací neváhejte zavolat.