akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Náš tým

 

Mgr. Pavlína Miltová                                                                   

Majitelka, jednatelka, lektorka zdravotnickcýh témat                                                                            

                                                

Lektoři zdravotnických témat:

Mgr. Marcela Papežová       

Mgr. Martina Papšová 

Bc. Nicol Pokorná

Bc. Tereza Vašíčková

Martina Vyroubalová

MUDr. Eva Budinská

Bc. Michal Mádr

Tereza Dragúňová, DiS.

Jan Hudeček

Další lektoři: 

Mgr. Bc. Vladimíra Tylšarová, Ph.D (logoped)

Mgr. Blanka Závodníková (psycholog)