akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Intenzivní příprava na maturitu

INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA NA MATURITU
Akreditovaná vzdělávací instituce PMeduca otevírá pro budoucí maturanty přípravné kurzy k maturitní zkoušce na jaře 2018
- Malé studijní skupiny (anglický jazyk – 10 studentů, český jazyk a literatura – 12 studentů)
- Individuální přístup
- Vstřícné studijní prostředí bez stresu ze známek
- Rozvoj Vašich možností
- Respektování Vašich vzdělávacích potřeb
To vše s naším vedením, pomocí a podporou!

 

LITERATURA
podle aktuálního katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury
- příprava vašeho seznamu literárních děl
- pomoc se zpracováním rozboru děl
- simulace ústní části maturitní zkoušky s dodržením všech pravidel zkoušky, včetně času, s následným rozborem a vyhodnocením

 

ČESKÝ JAZYK
podle aktuálního katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury
- příprava na písemnou práci
- příprava na didaktický test
- simulace didaktického testu, s následným vyhodnocením a rozborem

 

ANGLICKÝ JAZYK
podle aktuálního katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z anglického jazyka
- příprava na didaktický test – poslech, čtení a jazykové kompetence
- příprava na písemnou práci
- příprava na ústní zkoušku – samostatný projev, interakce

 

Místo konání: Litovel
Časový harmonogram: od 1. 2. 2018, 10 týdnů (do zahájení MZ), 1x týdně 2 vyučovací hodiny ČJ/L/AJ
Cena: jeden kurz 2 700kč (tj. 135kč/hod), při výběru dvou kurzů 2 500kč (tj. 125kč/hod), při přihlášení na tři kurzy 2 200kč (tj. 110kč/hod)
Přihlášky: do 30. 1. 2018, nebo do naplnění kapacity kurzů
Bližší informace: pmeduca@pmeduca.com, 608 620 688
NEJDE O DOUČOVÁNÍ.
JDE O CÍLENOU, PROFESIONÁLNĚ VEDENOU PŘÍPRAVU KE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE