akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Náš tým

 

Mgr. Pavlína Miltová                                                                   

Majitelka, jednatelka, lektorka zdravotnickcýh témat                                                                            

                                                

Lektoři zdravotnických témat

Mgr. Veronika Vybíhalová                                                           Mgr. Martina Papšová

                                              

 

 Bc. Kateřina Hrbáčková

                                     

Mgr. Magdaléna Klapková                                                     MUDr. Eva Budinská

                                           

Mgr. et. Bc. Kateřina Tvrdá

Lektorka RHB, fyzioterapie, polohování

 

Lektoři psychologických a logopedických témat

PhDr. Jana Hronová                                                                  Mgr. Lenka Doubravová

Psycholog                                                                                     Klinický logoped

                                               

 

 

Mgr. Bc. Vladimíra Tylšarová, Ph.D                                           Mgr. Blanka Závodníková

Klinický logoped                                                                                           Psycholog