akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře pro MC/RC

Pro mateřská a rodinná centra máme připravené tyto odborné, praktické a poučné semináře vedené odborníky z praxe:

OD 1.6.2018 NOVĚ PŘIDÁVÁME SEMINÁŘE S PSYCHOLOGICKOU TÉMATIKOU VEDENÉ PSYCHOLOGEM!

NOVINKA 1 Výchovné styly (2 hodiny) - program zde 

NOVINKA 2 Školní zralost (2 hodiny) - program zde 

NOVINKA 3 Aby učení nebylo mučení (2 hodiny) - program zde 2 hodiny

Semináře se zdravotnickou tématikou:

"Nejčastější intoxikace u dětí - nehoda či náhoda?" (1,5 hodiny) Program zde. 

"Očkování, zázrak nebo strašák?" (2 hodiny)  Program zde.

"Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů včetně resuscitace" (2-3 hodiny) Program zde.

"Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku" (2 hodiny) Program zde.

"Parazitární onemocnění u dětí, jak je poznám a jak se léčí a jaká je prevence" (1,5 hodiny) Program zde.

"Nemoc jako řeč dětské duše" (psychosomatika) 2 hodiny Program zde.

"Mluví Vaše dítě správně?" (logopedický seminář) 2-3 hodiny Program zde

 

  

Lektoři témat:

Témata věnovaná zdraví a nemoci přednáší lektorky se zdravotnickou praxí. 

Téma logopedické přednáší logoped (Mgr. Lenka Doubravová, Mgr. Vladimíra Tylšarová, PhD.).

Témata psychologická, výchovná přednáší psycholog (Mgr. Blanka Závodníková).

Téma psychosomatické přednáší specialista na psychosomatiku (Bc. Kateřina Hrbáčková).

Zde naleznete všechny kurzy a semináře s akreditací MPSV v rámci dalšího vzdělávání pracovníků sociální péče a zdravotní sestry pracující v zařízeních sociální péče. Zaměřujeme se zejména na zdravotně-sociální vzdělávání pracovníků přímé péče, tedy na témata, která jsou pro profesi pracovníka přímé péče nepostradatelná. Velká část našich seminářů je praktická a nácvikem dovedností. TYTO KURZY/SEMINÁŘE REALIZUJEME PŘÍMO NA VAŠEM PRACOVIŠTI! Semináře s akreditací MPSV   1. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb. MPSV 2015/0881-PC/PP Účastníci se v kurzu seznámí se základní první pomoci u klientů v zařízení sociální péče, s typickými interními stavy. Součástí je také praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na výukových figurínách. Podrobný program zde. Pro zdravotní sestry pracující v sociálních službách zařazujem do kurzu první pomoci také problematiku práce s ambuvakem. 2. Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb. MPSV 2016/0117-PC/PP Praktický seminář pro pracovníky přímé péče zaměřený na základní polohování, manipulaci a rehabilitaci klientů sociální péče. Podrobný program zde.           ... více
Vyučujeme základům první pomoci děti v mateřských i na základních školách. V naší nabídce můžete najít tři typy kurzů pro děti: 1. Pro děti v mateřských školách – 1,5hodinový kurz 2. Pro děti na 1. stupni základní školy – 4hodinový kurz 3. Pro děti na 2. stupni základní školy – 4hodinový kurz   Kurz první pomoci pro děti v mateřských školách Pro děti v mateřinkách jsme připravili 1,5hodinový kurz odpovídající jejich věku a chápání. Děti si pomocí hry a názorných pomůcek osvojí základy první pomoci, jako je orientace na lidském těle, přivolání záchranné služby, důležitá čísla integrovaného záchranného systému, manipulace s obvazovým materiálem a také minimum resuscitace člověka. Máme přichystány panenky, omalovánky, puzzle, zdravotnický materiál a další překvapení.   Kurz první pomoci pro děti na 1. stupni základní školy Kurz pro žáky na 1. stupni ZŠ má rozsah čtyř vyučovacích hodin. Program zahrnuje multimediální prezentaci, pracovní listy a praktický nácvik na moderních figurínách. Co budou děti po kurzu vědět? – kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují, – jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu), – jak manipulovat s obvazovým materiálem a trojcípými šátky. Budou schopni ošetřit drobná poranění. Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka.   Kurz první pomoci pro žáky na 2. stupni základní školy Čtyřhodinový kurz pro žáky na 2. stupni ZŠ má pestrý program zaměřený na praxi. Vedle multimediální prezentace a pracovních listů zahrnuje praktický nácvik na moderních figurínách a na modelových, reálně namaskovaných situacích.  Co budou žáci po kurzu vědět? – kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují, – jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu), – jak ošetřit různé druhy poranění, např. zlomeniny, krvácející rány, popáleniny atd. Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka. Na modelových, reálně namaskovaných situacích si vyzkouší správné ošetření zranění. ... více
Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon" v aktivitě 3.3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole. Nebo v rámci „Šablon" - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí na základní škole. Hodinová dotace seminářů 2-4 hodiny. Připravili jsme pro Vás nabídku těchto seminářů: 1.NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - program zde. 2. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ? (logopedický seminář) - program zde. 3. ŠKOLNÍ ZRALOST – WORKSHOP PRO RODIČE - program zde. 4. NEMOC JAKO ŘEČ DĚTSKÉ DUŠE (PSYCHOSOMATIKA) - program zde.  5. VÝCHOVNÉ STYLY -program zde. 6. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE - program zde. 7. ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ - program zde. Další možné varianty seminářů na dotaz: OČKOVÁNÍ – ZÁZRAK NEBO STRAŠÁK? INTERAKCE V DĚTSKÉM KOLEKTIVU VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH (ZDRAVÁ ZÁDA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLNÍM VĚKU, CVIČENÍ ) Zajímá Vás jiné téma? Rádi ho pro Vás zpracujeme na míru! Zeptejte se! ... více
Zde naleznete všechny kurzy a semináře s akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.   Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné? Přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.   Mimo akreditované kurzy MŠMT máme také pro pedagogy a provozní zaměstnance škol kurz  ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6). Školení je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách, nehodách či úrazech, typických pro školu a školská zařízení.   Akreditované kurzy/semináře pro MŠ NOVĚ AKREDITOVANÉ VELMI AKTUÁLNÍ TÉMA: "Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškoního věku" MŠMT č.j. 411/2019-1-99. Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ, který se věnuje aktuální problematice infekčních a parazitárních onemocněnění u dětí v MŠ včetně problematiky jednání s rodiči v takové situaci a povinostem mateřské školy v případě objevení se infekčního nebo parazitárního onemocnění. Podrobný program zde. 1. Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. MŠMT č.j. 373/2017-1-139 Seminář pro pedagogy v MŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí předškolního věku a problematiku první pomoci u dětí v MŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde. 2.  Školní zralost. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář pro pedagogy v MŠ, 1. stupně ZŠ. Seminář je zaměřený na aspekty školní zralosti, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, práci s předškolákem atd. Program ke stažení zde. 3.Hrajeme si s jazýčky MŠMT č.j. 974/2018-1 Seminář pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku poruch řeči u dětí předškolního věku a možnosti rozvíjení řeči v prostředí MŠ. Program ke stažení zde. 4. Jak přistupovat k dítěti s problematických chováním 974/2018-1 Seminář určený pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku problematického chování dětí předškolního věku v meteřské škole. Program ke stažení zde.    Akreditované kurzy/semináře pro ZŠ   1.Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář pro pedagogy na ZŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí na základní škole a problematiku poskytování první pomoci u dětí v ZŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde 3. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na základních školách. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář určený pedagogům na ZŠ. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u dětí na ZŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. 3. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.   Akreditované kurzy/semináře pro SŠ 1. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na středních školách. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář určený pedagogům na SŠ, SOŠ, GYMN. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety, ale také Pervitin, Marihuana, atd.). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. 2. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.   Dále máme akreditovány programy: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy v délce 20 hodin MŠMT 36382/2015-1-908 Zdravotník zotavovacích akcí v délce 40 hodin MŠMT 36382/2015-1-908       ... více
Základy první pomoci pro zaměstnance firem Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6.). Absolventi kurzu získají osvědčení s tříletou platností. Program kurzu: 1. Výbava lékárničky v provozu dle zaměření firmy 2. První pomoc u život ohrožujících stavů – akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mdloba, dušení, zástava srdeční činnosti (praktický nácvik na KPR figurínách) 3. První pomoc u intoxikací – intoxikace alkoholem (fáze opilosti), léky nebo omamnými látkami (marihuanou, lysohlávkami, psychostimulanty) 4. První pomoc u nejčastějších zranění – dle typu provozu Program kurzu je vždy upraven dle potřeb firmy a typu provozu (hutnictví, strojírenství atd.). U řidičů z povolání zařazujeme do programu problematiku vyproštění zraněného z havarovaného automobilu. ... více
Protože víme, že připravit se na zkoušku z první pomoci pro uchazeče programu - "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" není nic snadného, připravili jsme pro Vás speciální kurz, zaměřený na přípravu na zkoušku z první pomoci. Kurz je zejména praktický, připravuje uchazeče na praktickou část zkoušky vč. modelových situací. Délka trvání: 3 celé hodiny Tématické okruhy: - Život ohrožující stavy - dušení, tonutí, bezvědomí, resuscitace dítěte - Epilepsie, febrilní křeče, atma bronchiale - První pomoc u termických zranění - První pomoc u zlomenin, vykloubení, podvrtnutí - První pomoc u krvácení, odřenin, masivního krvácení - První pomoc u otrav Doporučujeme, aby jste se na přípravu přihlásili nejdéle týden před zahájením vlastní zkoušky, budete tak mít první pomoc "čerstvě" v hlavě včetně modelových situací, které jsou u zkoušky požadovány. Pokud Vám termíny nevyhovují, je možné se domluvit individuálně.   V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat. S kým spolupracujeme? Spolupracujeme s Montessori centrem, MŠ Lužická, Olomouc 779 00, které je zároveň organizátorem ZKOUŠKY, PO JEJÍŽ ABSOLVOVÁNÍ JSTE KVALIFIKOVANOU CHŮVOU. Pro více informací o termínech zkoušek klikněte na odkaz: http://www.montessori-olomouc.cz/rs/zkouska-z-profesni-kvalifikace-chuva/ ... více
Pro DPS a DZR poskytujeme poradenství v oblasti: - efektivního zajištění ošetřovatelského provozu - skloubení zdravotní a sociální péče - efektivního řízení zdravotně-sociálního provozu - nastavení kompetencí jednotlivých vedoucích pracovníků a podřízených - nastavení dlouhodobého řízeného vzdělávání zaměstnanců   Pro více informací neváhejte zavolat. ... více
Plagáty sú strojovo tenko laminované, mäkké, opakovane použiteľné (prelepenie lepiacou páskou ich nepoškodí). Gramáž 170 + tenká strojová laminácie. (Nejde o klasickú hrubú laminácii do fólie.) Po pripísaní čiastky na BÚ expedujeme do 24 hodín. ... více
Brožury jsou v gramáži 170.  Po připsání částky na BÚ expedujeme do 24 hodin. Pokud jste již uhradili částku, ale chcete brožury dodat později, napište nám to prosím do poznámky v objednávce. Cena poštovného je 80Kč. S odesláním brožur Vám na email přijdou v elektronické podobě zdarma vzory žádosti a protoku včetně klauzule. ... více
Plakáty jsou strojově oboustranně laminované tak, aby vydržely opakované přelepení lepící páskou a byly odolné proti přetržení. Gramáž 170 + tenká strojová laminace. (Nejde o klasickou tlustou laminaci do fólie.) Po připsání částky na BÚ expedujeme do 24 hodin. ... více