akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře pro MC/RC

Pro mateřská a rodinná centra máme připravené tyto odborné, praktické a poučné semináře vedené odborníky z praxe:

Výchovné styly (2 hodiny) - program zde 

Školní zralost (2 hodiny) - program zde 

 Aby učení nebylo mučení (2 hodiny) - program zde 2 hodiny

Semináře se zdravotnickou tématikou:

"Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů včetně resuscitace" (2-3 hodiny) Program zde.

"Nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku" (2-3 hodiny) Program zde.

"Mluví Vaše dítě správně?" (logopedický seminář) 2-3 hodiny Program zde

 

  

 


Pro děti/žáky z mateřských a základních škol máme přichystaný projektový den "MALÝ ZÁCHRANÁŘ"  Co se děti/žáci v rámci projektového dne naučí a prakticky si vyzkouší? správně reagovat v nenadálé situaci - jak nepanikařit, jak se zklidnit, komunikovat se záchranou  - dispečinkem za pomoci aplikace (reálně budou mluvit se záchranářkou, která pracuje na dispečinku), na moderních resuscitačních figurínách budou zkoušet poskytnout první pomoc u zástavy dechu a srdce (nácvik probíhá na moderních resuscitačních figurínách včetně použití automatického externího defibrilátoru) Co v rámci projektového dne nabízíme? tým profesionálních lektorů záchranářů, kteří pravidelně školí jak děti tak dospělé, užitečné a praktické informace, které děti využijí v běžném životě, program uzpůsobený na míru, dle velikosti školy, čistě praktický program uzpůsobený věku dětí. Tento projektový den je možné uskutečnit kdykoliv během školního roku. Cena projektového dne je individuální, dle počtu dětí, velikosti školy/školky. Pro kalkulaci projektového dne kontaktujte: Ivo Milt/PMeduca Tel: 777 588 722 Email: ivo@pmeduca.com     ... více
Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon" v aktivitě 3.3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole. Nebo v rámci „Šablon" - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí na základní škole. Hodinová dotace seminářů 2-4 hodiny. Připravili jsme pro Vás nabídku těchto seminářů: 1.NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - program zde. 2. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ? (logopedický seminář) - program zde. 3. ŠKOLNÍ ZRALOST – WORKSHOP PRO RODIČE - program zde. 4. VÝCHOVNÉ STYLY -program zde. 5. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE - program zde. 6. ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ - program zde. Další možné varianty seminářů na dotaz: OČKOVÁNÍ – ZÁZRAK NEBO STRAŠÁK? INTERAKCE V DĚTSKÉM KOLEKTIVU VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH (ZDRAVÁ ZÁDA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLNÍM VĚKU, CVIČENÍ ) Zajímá Vás jiné téma? Rádi ho pro Vás zpracujeme na míru! Zeptejte se! ... více
Zde naleznete všechny kurzy a semináře s akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.   Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné? Přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.   Mimo akreditované kurzy MŠMT máme také pro pedagogy a provozní zaměstnance škol kurz  ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6). Školení je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách, nehodách či úrazech, typických pro školu a školská zařízení.   Akreditované kurzy/semináře pro MŠ NOVĚ AKREDITOVANÉ VELMI AKTUÁLNÍ TÉMA: "Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškoního věku" MŠMT č.j. 411/2019-1-99. Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ, který se věnuje aktuální problematice infekčních a parazitárních onemocněnění u dětí v MŠ včetně problematiky jednání s rodiči v takové situaci a povinostem mateřské školy v případě objevení se infekčního nebo parazitárního onemocnění. Podrobný program zde. 1. Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. MŠMT č.j. 373/2017-1-139 Seminář pro pedagogy v MŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí předškolního věku a problematiku první pomoci u dětí v MŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde. 2.  Školní zralost. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář pro pedagogy v MŠ, 1. stupně ZŠ. Seminář je zaměřený na aspekty školní zralosti, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, práci s předškolákem atd. Program ke stažení zde. 3.Hrajeme si s jazýčky MŠMT č.j. 974/2018-1 Seminář pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku poruch řeči u dětí předškolního věku a možnosti rozvíjení řeči v prostředí MŠ. Program ke stažení zde. 4. Jak přistupovat k dítěti s problematických chováním 974/2018-1 Seminář určený pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku problematického chování dětí předškolního věku v meteřské škole. Program ke stažení zde.    Akreditované kurzy/semináře pro ZŠ   1.Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář pro pedagogy na ZŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí na základní škole a problematiku poskytování první pomoci u dětí v ZŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde 3. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na základních školách. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář určený pedagogům na ZŠ. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u dětí na ZŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. 3. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.   Akreditované kurzy/semináře pro SŠ 1. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na středních školách. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář určený pedagogům na SŠ, SOŠ, GYMN. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety, ale také Pervitin, Marihuana, atd.). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. 2. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.   Dále máme akreditovány programy: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy v délce 20 hodin MŠMT 36382/2015-1-908 Zdravotník zotavovacích akcí v délce 40 hodin MŠMT 36382/2015-1-908       ... více
Základy první pomoci pro zaměstnance firem Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6.). Absolventi kurzu získají osvědčení s tříletou platností. Program kurzu: 1. Výbava lékárničky v provozu dle zaměření firmy 2. První pomoc u život ohrožujících stavů – akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mdloba, dušení, zástava srdeční činnosti (praktický nácvik na KPR figurínách) 3. První pomoc u intoxikací – intoxikace alkoholem (fáze opilosti), léky nebo omamnými látkami (marihuanou, lysohlávkami, psychostimulanty) 4. První pomoc u nejčastějších zranění – dle typu provozu Program kurzu je vždy upraven dle potřeb firmy a typu provozu (hutnictví, strojírenství atd.). U řidičů z povolání zařazujeme do programu problematiku vyproštění zraněného z havarovaného automobilu. ... více