akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

BOZP/PO

Vzdělávání/dokumentace

Nově nabízíme také školení BOZP a PO pro firmy, školy a jiné instituce, včetně vedení dokumentace a vydání osvědčení pro účastníky.

Školení zaštiťuje a vyučuje odborně způsobilý školitel v BOZP a PO.

Co jsme schopní Vám zajistit?

1. Zpracovat agendu BOZP a PO na "klíč"

2. Plnění povinností zaměstnavatele v prevenci rizik

3. Zpracování a vedení předepsané dokumentace BOZP a PO

4. Školení a informování zaměstnanců v rámci BOZP a PO

5. Preventivní kontroly pracovišť