akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurzy a semináře s akreditací MŠMT

Zde naleznete všechny kurzy a semináře s akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné?

Přijedeme přímo k Vám do MŠ/ZŠ/SŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.

 

Mimo akreditované kurzy MŠMT máme také pro pedagogy a provozní zaměstnance škol kurz  ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6). Školení je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách, nehodách či úrazech, typických pro školu a školská zařízení.

 

Akreditované kurzy/semináře pro MŠ

NOVĚ AKREDITOVANÉ VELMI AKTUÁLNÍ TÉMA: "Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškoního věku" MŠMT č.j. 411/2019-1-99.

Seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ, který se věnuje aktuální problematice infekčních a parazitárních onemocněnění u dětí v MŠ včetně problematiky jednání s rodiči v takové situaci a povinostem mateřské školy v případě objevení se infekčního nebo parazitárního onemocnění. Podrobný program zde.

1. Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. MŠMT č.j. 373/2017-1-139

Seminář pro pedagogy v MŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí předškolního věku a problematiku první pomoci u dětí v MŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde.

2.  Školní zralost. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921

Seminář pro pedagogy v MŠ, 1. stupně ZŠ. Seminář je zaměřený na aspekty školní zralosti, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, práci s předškolákem atd. Program ke stažení zde.

3.Hrajeme si s jazýčky MŠMT č.j. 974/2018-1

Seminář pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku poruch řeči u dětí předškolního věku a možnosti rozvíjení řeči v prostředí MŠ. Program ke stažení zde.

4. Jak přistupovat k dítěti s problematických chováním 974/2018-1

Seminář určený pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku problematického chování dětí předškolního věku v meteřské škole. Program ke stažení zde.

 

 Akreditované kurzy/semináře pro ZŠ

 

1.Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400

Seminář pro pedagogy na ZŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí na základní škole a problematiku poskytování první pomoci u dětí v ZŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde

3. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na základních školách. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400

Seminář určený pedagogům na ZŠ. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u dětí na ZŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde.

3. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1

Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.

 

Akreditované kurzy/semináře pro SŠ


1. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na středních školách. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921

Seminář určený pedagogům na SŠ, SOŠ, GYMN. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety, ale také Pervitin, Marihuana, atd.). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde.

2. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1

Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde.

 

Dále máme akreditovány programy:

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy v délce 20 hodin MŠMT 36382/2015-1-908

Zdravotník zotavovacích akcí v délce 40 hodin MŠMT 36382/2015-1-908

 

 

 

Zde si můžete stáhnout jednotlivé akreditace.

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZDE.

Hromadné akreditace jednotlivých vzdělávacích programů:

1 MŠMT ZDE

2 MŠMT ZDE

3 MŠMT ZDE

4 MŠMT ZDE

5 MŠMT ZDE